wpdf938071.png
wpf3b68491.png

X-Speedracing Race Series er nu startet på sin 3 sæson.

 

Reglerne har været mange og nogle gange lidt uoverskuelige. Så I år er de blevet meget forenklet:

 

I 2020 køres der 8 løb, Der samles point sammen ved alle løb. Alle løb er tællende.

Løbs afvikling::

Nyt I år. Du må ikke bytte kart under løbet, heller ikke hvis det køres I flere heat. Eneste undtagelse er, hvis bane lederen tildeler os andre karts, mellem hvert heat. Her vil alle så få tildelt en anden kart.

Alle køre skal op på en vægt minimum100 kg.

Overtrædes denne regel, bliver man diskvalificeret for alle løb denne dag.

Der køres altid efter hurtigste tid.

De løb der afvikles her i Danmark vil alle lægge på hverdags aftner. og umiddelbart på tirsdage. Dette kan dog ændres hvis der afvikles andre arrangementer på banen.

Løbene i Malmø afvikles på lørdage omkring middagstid. Og har modsat løbene i Danmark, en varighed af Ca.1 time.

Annoncering af løb:

Alle løb vil blive lagt op som en begivenhed i Facebook gruppen, og tilmelding foregår i begivenheden, så snart du har tilmeldt dig, skal der overføres betaling til Bo, inklusive diverse tillæg. Gøres det ikke, regnes det ikke for at være en tilmelding.

Point gives efter følgende skala:

1 = 25

2 = 23

3 = 21

4 = 20

5 = 19

6 = 18

7 = 17 osv..

 

Baner:

Følgende baner benyttes:

Udendørs. Roskilde og Lockarps (Malmø)

Indendørs. CPH Racehall, Kastrup og Ballerup

wp19661272_0f.jpg
wpc600df96_0f.jpg
wp115ba806_0f.jpg